preloader

Website wordt vernieuwd

In 2015 overleed mijn beste vriend en zwager Gerard de Bruin op 54-jarige leeftijd. Vijf jaar heeft hij tegen de ziekte van Lyme gestreden, veroorzaakt door een tekenbeet. Teken komen steeds vaker voor en houden zich op in het bos, in de tuin of bijvoorbeeld op de golfbaan. Jaarlijks veroorzaakt de teek bij zo'n 10.000 mensen chronische klachten, mede omdat er te laat een juiste diagnose wordt gesteld.
Tot Gerard zijn laatste wens behoorde de oprichting van "Stichting Lyme, aangenaam" om meer bekendheid aan de ziekte van Lyme te geven en de ingrijpende gevolgen die de ziekte kan hebben op het dagelijks leven.

Ton Kroonen

WWie zijn wij

De Stichting Lyme, Aangenaam is in 2015 opgericht door Ton Kroonen toen hij de ingrijpende gevolgen van de chronische ziekte van Lyme op het leven van zijn zwager zag. Via de Stichting Lyme, Aangenaam wil hij fondsen voor: - Onderzoek ter verbetering van de diagnostiek en behandeling van de ziekte van Lyme. - Ondersteuning in de meest brede zin van chronische lymepatiënten om hen in staat te stellen actief deel te nemen aan de maatschappij (door middel van hulpmiddelen e.d.). Stichting Lyme, aangenaam staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer64246051. Het fiscaal nummer van Stichting Lyme, aangenaam is 855583290.

CContact Info

Het correspondentieadres van de "Stichting Lyme, aangenaam"is:

: telefoon:06-51527773
: Oude Dijk 84 5289 BE Liempde
: E-mail: info@stichtinglymeaangenaam.nl